Getuigenissen

Coaching, career planning, workshops, talent management, feedback, functioneringsgesprekken, etc. zijn begrippen waar we vandaag de dag mee om de oren worden geslagen. Het is allemaal hip en trendy en het klinkt geweldig professioneel om ze in de mond te nemen. Ook ondernemingen zelf nemen dit vaak in hun HR target policy op. Al te vaak blijft het ofwel allemaal bij lege woorden, ofwel wordt het als een drukkingsmiddel gehanteerd, waardoor het eigenlijke doel net helemaal overboord wordt gegooid. Zelden is er sprake van een objectief klankbord waar het belang van de persoon zelf, in plaats van het belang van het bedrijf, als premisse vooropgesteld wordt. Aan de essentiële vragen wordt voorbijgegaan: waar sta IK nu en waar ga IK naartoe?

Bij mijn zoektocht rond deze vragen kwam ik bij Monika terecht. Eindelijk een laagdrempelig, objectief en straight forward klankbord dat ver genoeg van mij afstond om de zaken rustig en nuchter te analyseren, maar dat dicht genoeg stond om met empathie naar mijn verhaal en mijn vragen te luisteren. Van “wollig gedoe rond het kampvuur” is er (gelukkig) geen sprake. Het gaat nog steeds om business en Monika staat zelf ook volop “in de wereld” waarvan ze het reilen en zeilen echt kent. Geen taboes, vrijblijvende praatjes of soft gedoe. Een afspraak met Monika betekent werken (en soms ook huiswerk) want we moeten merkbaar vooruitgang boeken. Geen extra druk, wel een gezonde duw in de rug met de vinger aan de pols. Een welgekomen praktisch pluspunt is dat Monika bereid is om haar agenda flexibel te hanteren waardoor een afspraak geen bijkomende last of stress tussen alle werk door uitmaakt.

Belangrijk voor mij is haar aanpak dat ik ZELF de keuzes maak en ZELF uit mijn vicieuze cirkel kan klimmen. Hoe kan ik het immers waarmaken als ik niet zelf met overtuiging tot mijn plan ben gekomen? Een overvloed van ideeën en aannames (goede en valse) kunnen een blokkerend effect hebben. Monika slaagt er in om daar bij te faciliteren waardoor je opnieuw het bos door de bomen kunt zien. Daarin heeft ze voor mij echt het verschil gemaakt: durven loskomen van zelfontwikkelde beperkende premissen, opnieuw helder en zelfstandig kunnen nadenken en het lef hebben om de sprong te wagen. Haar toewijding daarbij is duidelijk: je mag van Monika een telefoon en/of een e-mail verwachten om te polsen hoever je staat, of je je aan je eigen planning kunt houden en zo nodig helpt ze je om bij te sturen.

Voorlopig kan ik met overtuiging zeggen: Mission accomplished! Maar ik heb wel het vaste voornemen om Monika bij de hand te nemen voor tussentijdse check ups. Ongeacht waar je in je carrière staat, op welk level je (mee)speelt en welke professionele plannen je smeedt; het werkt verhelderend en bevrijdend om een klankbord als vaste waarde in de buurt te hebben. De val van blijven doorgaan (“want het dagelijkse werk is druk en belangrijk”) tot je vastzit, weet ik op die manier handig en efficiënt te voorkomen.
Conclusie: Everyone can use some Monika!

Anoniem

Ingevolge een zwarte en zware periode in mijn leven (scheiding, sterfgevallen, slechte werksfeer) en ondanks deelname aan verschillende cursussen en coachings, bleef ik vastzitten in een situatie die mij diep ongelukkig maakte.
Ik had de indruk dat ik « geleefd » werd en dat ik alles automatisch deed, zoals een robot, omdat het moest en niet anders kon. Ik geloofde zelf niet meer dat het nog kon veranderen.
Mijn zelfbeeld was totaal vernietigd door bedrog, verraad, vernedering, destructieve opmerkingen, waar ik niet mee om kon. Ik had een enorm schuldgevoel. Ik kon niet meer uit deze spiraal van negatieve gevoelens, emoties en gedachten geraken.
Monika heb ik toevallig leren kennen tijdens een voordracht. De manier waarop ze haar coachingsmethodes uitlegde en hoe duidelijk ze de symptomen van « burn -out » en « depressie » omschreef trok mij aan. Ik besliste dus om mij nog een laatste kans te geven door een persoonlijke coaching bij Monika te gaan volgen.
Na de eerste sessie, voelde ik mij al wat beter. Monika kan « actief » luisteren en heeft de kwaliteit om een  begripsvolle relatie op te bouwen,  gebaseerd op vertrouwen en uitwisseling van ideëen en inzichten over de problemen.  We werden een « team » dat streefde naar een zelfde doel. In mijn geval was het mijn zelfbeeld terug opbouwen en mijn zelfvertrouwen terug vinden dat cruciaal was.
Door aangepaste adviezen, concrete oefeningen en feed-back over mijn evolutie, heb ik met Monika, stap per stap, mijn spanningen leren kanaliseren en mijn problemen leren  relativeren. Afstand nemen van een probleem maakt ruimte voor creativiteit (nieuwe ideeën). Ik kreeg dus een nuchtere  kijk op mijn situatie en kon mijn frustratie omzetten in positieve energie.
Na enkele sessies vond ik de kracht en de wil terug om te vechten voor mijn geluk.
Haar professionele aanpak gaf mij de mogelijkheid om de confrontatie met mezelf  te aanvaarden. Eerste stap naar de mentale genezing. Ze begeleidde mij op deze zoektocht naar mezelf tot ik eindelijk weer een lichtje zag branden in de tunnel.
Langzamerhand kregen de « slechte » gebeurtenissen een plaats. Ik kwam tot rust en begon creatief te denken over een mogelijke verbetering van mijn situatie. Ik focuste en concentreerde dus innerlijk op deze nieuwe doelstelling. Enkele maanden later kreeg ik de kans om mijn leven een totaal nieuwe en boeiende wending te geven. Ik heb die kans gegrepen en ga er volledig voor.
Door deze coaching heb ik een nieuw denkpatroon ontwikkeld. Ik weet nu wat voor mij belangrijk is. Ik ben overtuigd dat ik verdien om gelukkig te zijn. Ik heb mijzelf leren vergeven en aanvaarden met mijn kwaliteiten en beperkingen en dit  voelt goed aan. Ik ben trots op mijn inspanningen om te worden wie ik nu ben.
Ik ben Monika heel dankbaar om altijd in mij te hebben geloofd en voor haar onvoorwaardelijke steun. Deze ervaring vergeet ik nooit.

Anoniem

Ik heb lang getwijfeld of ik überhaupt in een coachingtraject zou stappen: was dat wel iets voor mij? Was ik daarvoor niet te nuchter? Was dat niet allemaal nogal flou en wollig en zou me dat wel concrete resultaten opleveren? Ondanks mijn initiële twijfel, zette ik toch de stap. De keuze van een coach zou doorslaggevend zijn, dat wist ik op voorhand. Monika was mijn pad al eerder gekruist en mijn buikgevoel over haar werd al na de eerste sessies bevestigd: Monika is tegelijk kritisch en betrokken, realistisch en meevoelend. Ze durft - zoals het een goede coach betaamt - confronteren, maar ze doet dit steeds vanuit een empathische houding.

Ik heb mij enorm gesteund gevoeld door Monika in een voor mij verder erg lastige periode en daar blijf ik haar dankbaar voor. Monika, bedankt om mij een spiegel voor te houden en mij te helpen om te werken aan mezelf, mijn relaties, mijn communicatie met anderen. De resultaten van jouw coaching blijven ook na afloop van het traject duidelijk voelbaar.

Anouck Meier

Ik heb bij Monika aangeklopt omdat ik op zoek was naar een nieuwe job en tegelijk een carrièreswitch. Monika heeft mij geholpen om te bepalen wat ik wou en wat ik niet meer wou. Monika luisterde naar mij en leerde me zoeken naar mijn sterke punten. Op die manier kon ik mezelf veel beter verkopen op sollicitaties en heb ik een nieuwe job gevonden!

L.V.