monika-schema

Monika

Wat levert coaching
door monika je op

 • Je wordt  bewust van je onbewuste
  denkpatronen
  . Je interne saboteurs  worden
  uitgedaagd en omgebogen tot opties.
 • Je besef én inzicht in de waarden die
  voor jou belangrijk zijn groeit.
 • Je bent mentaal veerkrachtiger en je
  energiebalans komt in evenwicht.
 • Je komt vanuit deze inzichten tot rust in je
  omgeving, zowel privé als professioneel  
  waardoor er plaats is voor nieuwe ideeën, 
  en je je doelstellingen realiseert.
 • Je hebt voor jezelf de ruimte geschapen om
  te ontwikkelen en te groeien.

contacteer mij

Wat heb jij aan Monika
als ervaren coach?

ALS JE PERSOONLIJKE COACH

 • ben ik je vertrouwelijke, extern klankbord gedurende
  jouw volledige traject
 • zet ik mijn expertise en tools 100 % in zodat jij via je denken,
  doen en voelen
  inzicht krijgt in je context & omgeving, je gedrag,
  je competenties & talenten, je  overtuigingen & waarden, je identiteit
  en je levensdoel
 • zet ik mijn empathie in en kan ik vanuit verbondenheid en
  vertrouwen je uit je comfortzone halen
 • ga ik mee in jouw veranderingsproces door remmende denkbeelden
  en gevoelens om te buigen naar gewenste denkbeelden en gevoelens,
  die in overeenstemming zijn met je waarden en je persoonlijkheid
 • focus ik blijvend op de uitgestippelde concrete, realistische en
  haalbare doelstellingen gedurende het volledige traject
 • motiveer en inspireer ik je met mijn positieve ingesteldheid om je
  competenties, kernkwaliteiten en talenten naar boven te laten komen
  én in te zetten
 • laat ik je evenwicht vinden in je
  energieverslinders en energieleveranciers waardoor je
  mentaal veerkrachtig wordt en je
  work/life balans in evenwicht blijft
 • loods ik je naar duurzame groei

- Master of Laws -  Master in de rechten - Katholieke Universiteit Leuven
- Master European Law -  Unversité Robert Schuman Strasbourg
- Professional Certified Coach - PCC by The International Coaching Federation (ICF)

Samenwerking met
The Coaching Square - Better Minds at Work

TOOLS DIE IK INZET VERWORVEN UIT VOLGENDE RELEVANTE OPLEIDINGEN

Coachingsopleidingen

 • Coaching Root 2006 - The Coaching Square - jaarprogrammaCoaching
 • Coaching Grow 2006 - 2007 - The Coaching Square - jaarprogramma
 • Enneagram en coaching - 2007 - The Coaching Square
 • Coaching Bloom 2010 - 2011 - The Coaching Square - jaarprogramma
 • Teamcoaching 2012  - coachen van teams op thema's -
  The Coaching Square
 • Deep Change 2012 - Pilar Godin
 • Confrontatie in coaching 2012 - The Coaching Square
 • Flow en Coaching 2013 - The Coaching Square
 • Waardenbewust coachen en leidinggeven 2014 -
  The Coaching Square
 • Burn out - Denktechnieken en Rationeel-emotieve therapie (Ret) -
  Dr. Luc Swinnen - 2014
 • Systemische opstellingen 2015 - Paul Zonneveld -
  Experimenteren met systemische constellaties in business coaching
 • Creatieve werkvormen voor coaching 2015 - Frank Van Mierlo -
  Instituut voor Communicatie
 • Stress & Burn - out coach -  HRD Academy - 2017
 • Perfectionisme coach volgens de OCP - methodiek - Ontwikkelingsinstituut - Marcel Hendrickx - 2017
 • Mindfulness – Instituut voor Aandacht & Mindfulness – 2019
 • Systemisch coachen voor opstellers – Amsterdam Bert Hellinger Instituut – 2019

lid vereniging gecertificeerde Stress & Burn-out Coaches
lid vereniging gecertificeerde Perfectionisme Coaches volgens OCP - methodiek

Insights Discovery

 • Licentiehouder Insights Discovery - 2017
 • Geaccrediteerd trainer  2011 - Insights Discovery
  persoonlijkheidsprofielen

NLP in Business 

 • Practitioner NLP  2011 - Ithaka -  jaarprogramma
 • Master  NLP  2012 - Ithaka - jaarprogramma

Spiral Dynamics

2014 - Arcturus

Competenties van de coach vastgelegd
volgens International Coaching Federation

De 11 kern competenties van een coach
De rol van coach omhelst specifiek eisen en criteria die de coach moet respecteren en promoten binnen het
kader van zijn contacten en werkzaamheden in samenwerking met zijn partners.

Het accreditatieproces van de International Coach Federation (ICF), ons moederbedrijf, stelt 11
kerncompetenties voorop waarover elke persoon die coach wenst te worden, moet beschikken.
We rangschikken deze competenties in 4 categorieën:

A.
Coachingskader zetten via
(1) respect voor ethische en professionele normen
(2) opstellen van het coachingscontract

C.
Effectief communiceren 
(5) actief luistertechnieken en focus
(6) krachtige vraagstellingstechnieken
(7) directe communicatie

B.
Co - creatief partnership uitwerken via
(3) opbouw van een open en vertrouwelijk leerklimaat
(4) voluit aanwezig zijn

D.
Bevorderen van leerprocessen en resultaten 
(8) bewustzijnsbevordering
(9) acties bepalen
(10) doelstellingen en actieplan uitwerken
(11) voortgangscontrole en procesbewaking

ONDERNEMING / PROFESSIONALS

Heb je een ervaren coach nodig

- voor jezelf als manager?
- binnen je managementteam?
- binnen je team?
- op de werkvloer?
- binnen je opleidingscentrum?

pcc-logo