Balans

 • Mentale veerkracht
  Energie | Dynamiek

Potentieel

 • Talent | Kernkwaliteiten
  Competenties | Leiderschap

Groei

 • Motiveren | Inspireren | Excelleren

lees meer

video

Monika De Crem

wat levert coaching
door Monika je op?

 • Je wordt je bewust van je
  onbewuste denkpatronen. Je interne
  saboteurs  worden uitgedaagd en
  omgebogen tot opties.
 • Je besef én inzicht in de waarden
  die  voor jou belangrijk zijn groeit.
 • Je bent mentaal veerkrachtiger en
  je energiebalans komt in evenwicht.
 • Je komt vanuit deze inzichten tot rust
  in je omgeving, zowel privé als
  professioneel
    waardoor er plaats is
  voor nieuwe ideeën, en je
  je doelstellingen realiseert.
 • Je hebt voor jezelf de ruimte
  geschapen om te ontwikkelen
  en te groeien.

lees meer

"...Ik kreeg dus een nuchtere  kijk op mijn situatie en kon mijn frustratie omzetten in positieve energie…”

“…ik ben trots op mijn inspanningen om te worden wie ik nu ben …”

“...haar professionele aanpak gaf mij de mogelijkheid om de confrontatie met mezelf te aanvaarden…”

“…ik kwam tot rust en begon creatief te denken over een mogelijke verbetering van mijn situatie…"

ontdek meer van Monika

referenties coaching training

Familiale ondernemingen
Zelfstandigen
Geneesheren specialisten
Huisartsen
Kinepraktijk
Advocaten

consulting coaching training

klik op de titels voor meer info

1. Senior Business Coach

WAT KAN THE COACHING LOOP OP DIT VLAK VOOR U BETEKENEN?

Monika De Crem coacht en traint uzelf, uw medewerker en uw team.
Naargelang de specifieke vraag van de klant wordt coaching en training op maat uitgewerkt voor uzelf, uw medewerker of uw team.

COACHEN VAN PERFECTIONISME (zie perfectionisme coach)

STRESSMANAGEMENT & BURN-OUT (zie stress - & burn-out coach)

TEAMCOACHING  (zie Insights Discovery licentiehouder & geaccrediteerd trainer)

CARRIÈRECOACHING
Wil u uw carrière een nieuwe boost of wending geven. Klaar voor een nieuwe stap binnen uw bedrijf?
Kreeg u een nieuwe functie in het bedrijf en wilt u beter uw plek vinden binnen deze nieuwe functie?
U weet niet waar te beginnen en hoe dit effectief te doen? U voelt zich onzeker en wil weten welke stappen
en aanpak voor u de juiste is om uw talenten en bevlogenheid te maximaliseren.
Monika De Crem staat u bij in uw carrièretraject.

LOOPBAANCOACHING i.s.m. The Coaching Square & Better Minds at Work - erkende loopbaancentra door VDAB
Via het systeem van loopbaancheques aan te vragen bij de VDAB  kan u zich door mij laten coachen.
Hiervoor werk ik samen met The Coaching Square & Better Minds at Work als erkende loopbaancentra  door VDAB.
Alle info en voorwaarden vindt u op de website www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

COMMUNICATIETRAINING VERBAAL EN NON- VERBAAL
Hoe wordt u sterker in uw communicatie en hoe schaaft u uw communicatievaardigheden bij?

FEEDBACK

Geven en ontvangen

COACHEN VAN OVERTUIGINGEN & DENKPATRONEN

Blootleggen en bevragen van belemmerende gedachten & deze omzetten in vermogende gedachten

WAARDENCOACHING
Wat is voor mij nu écht belangrijk? Wat is voor ons als bedrijf,club , groep nu écht belangrijk?

TIJDSMANAGEMENT
Neem je dit er nog snel even tussen? Hoe word ik meester van mijn tijd?

ASSERTIVITEIT EN ZELFBEELD
Ik ben niet goed genoeg, de ander is beter dan mij...

TALENTEN
Daar ben ik echt goed in! Waar zijn wij als team echt goed in?

Graag luister ik naar uw specifieke vraag en bied  ik op oplossingen op maat aan.

contacteer mij

2. Perfectionisme coach

volgens de OCP methodiek - Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme (OCP)

WAT KAN THE COACHING LOOP OP DIT VLAK VOOR U BETEKENEN?

Doe iets aan je perfectionisme

Monika De Crem is gecertificeerd perfectionismecoach volgend de OCP methodiek.
Het Ontwikkelingsinstituut heeft een aantal coaches, waaronder Monika De Crem,
opgeleid waar je terecht kan om via de OCP-methodiek jezelf te bevrijden van perfectionisme.

Zij is lid van de vereniging van OCP - coaches en gespecialiseerd in het coachen van mensen met perfectionisme.
www.bevrijdjezelf.be

OCP - methodiek - wetenschappelijk?

Aan de KU Leuven loopt een onderzoek dat geleid wordt door Prof. dr. Patrick Luyten van
de faculteit Psychologie naar de effectiviteit van de OCP-methodiek.
Sinds 13 april 2017 zijn de eerste resultaten van het onderzoek gekend.
(Klik hier voor de resultaten)
Het is de bedoeling om via het onderzoek de werking van de methodiek wetenschappelijk aan te tonen.

Wat is nu perfectionisme - Symptomen van perfectionisme

 in kaart brengen via specifieke OCP methodiek meting

Perfectionisme uit zich via verschillende symptomen waarvan sommige in mindere,
andere in sterke  mate aanwezig zijn en herkenbaar zijn:

1. Bevestigingsdrang -  Ik moet voor anderen zorgen - ik vermijd conflicten - ik heb het moeilijk om echt voor mezelf te zorgen
- ik kan moeilijk neen zeggen - ik laat over mijn grenzen gaan, etc
2. Een enorm verlangen om extreme kwaliteit te leveren - de lat zo hoog leggen dat ze onbereikbaar wordt -
ook voor niet echt belangrijke dingen.
3. Een laag zelfbeeld -  niet echt tevreden kunnen zijn met wat ik doe en wie ik ben -
mezelf steeds vergelijken met anderen en er meestal als de mindere uitkomen.
4. Controle: absoluut de zaken onder controle willen houden
5. Heel veel denken en vaak ook piekeren
6. Angsten zoals faalangst, verlatingsangst, bindingangst, angst voor de dood, etc
7. Uitstelgedrag
8. Keuzestress: niet of moeilijk kunnen kiezen of beslissen - kiezen is immers verliezen
9. Té veel verantwoordelijkheid nemen
10. Nooit opgeven: blijven doorgaan en hierdoor ver over je eigen grenzen gaan

Het coachingtraject

De OCP methodiek is ontwikkeld om mensen met perfectionisme in staat te stellen om zichzelf te bevrijden van perfectionisme.
De OCP methodiek is een methodiek die gespecialiseerde vaardigheden van de coach vraagt.

Na de bewustwording en het in kaart brengen van het patroon zijn doorgaans een viertal sessies nodig zijn
om een echte blijvende verandering mogelijk te maken.

Graag antwoord ik u op alle vragen over perfectionisme. Blijf niet bij de pakken zitten.

contacteer mij

Bekijk hier: Casus over perfectionisme door personal coach Monika De Crem

Bekijk hier: Interview met Marcel Hendrickx

3. Stress- & burn-out coach

Monika De Crem is gecertificeerd stress- & burn-out coach door de HDR Academy en helpt u door het bos de bomen te zien.

Stress maakt deel uit van het leven.
Maar wat als de stress - en energiebalans niet meer in evenwicht is op organisatieniveau en/of op individueel niveau?
Stress of burn-out is een signaal van je lichaam en geest dat je uit je comfortzone bent,
dat je niet op het juiste spoor zit. Dat iets in je leven niet goed past bij wie jij bent of wat
jij belangrijk vindt. Het is steeds een teken dat er iets moet veranderen.
Stress, overspannenheid of burn-out hoeven er niet toe te leiden dat u lang niet kan
werken. Hoe moe en moedeloos u zich nu misschien voelt: onze ervaring leert dat mensen
al vrij snel weer (geheel of gedeeltelijk) én met plezier aan de slag kunnen. Onderzoek
leert dat aan het werk gaan of blijven, bijdraagt aan herstel.

Mensen worden niet vanzelf of door rust beter van te veel stress of burn-out. Het is hard
werken. Coaching bij werkdruk is een intensief proces. Het vraagt energie, tijd, veel
oefenen en consequent werken aan uw leerdoelen.
Het vraagt ook de moed om vertrouwde reactiepatronen kritisch te bekijken en open te
staan voor alternatieven. Bovenal vergt het doorzettingsvermogen van u. Het kost tijd om nieuwe vaardigheden te
verwerven en in te slijpen. Het duurt ongeveer 6 weken dagelijks oefenen om technieken
aan te leren om minder te piekeren en beter te relativeren.

Monika De Crem legt door haar verhelderende en gestructureerde aanpak de ware proporties van stress en burn-out
op organisatieniveau en individueel niveau bloot.
Ondersteuning wordt geboden vanuit de concrete werksituatie.
Inzet op het versterken van de mentale veerkracht en de bevlogenheid van uw medewerkers
is cruciaal.

Wat als je als bedrijf stress en burn-out gestructureerd wil aanpakken?

Analyseer het mentaal kapitaal van uw bedrijf door niet alleen de stressoren maar ook
de energiebronnen van uw medewerkers in kaart te brengen.
( i.s.m. Better Minds at Work ) (*)

Implementeer lange termijn interventies op organisatieniveau

Wat als je als bedrijf wil sensibiliseren rond stress en burn-out? Hoe pak je dit aan?

Maak stress, burn-out, mentale veerkracht en bevlogenheid bespreekbaar in uw bedrijf
ondermeer via lezingen, workshops & teambesprekingen.

Wat als de stress - en energiebalans van een van de medewerkers niet meer in evenwicht is?
Wat kan je doen als bedrijf?

8 stappenplan met inzetten van verschillende methodieken en technieken ( o.a. RET, …)

1. Oriëntatie
a. oriëntatie van de coachee
b. oriëntatie van de opdrachtgever
2. Eerste analyse
3. Herstel energie
4. Stresscoping & omgaan met emoties
5. Hervinden van zichzelf
6. Versterken van de competenties
7. Match met werk en sociale omgeving
8. Terugvalpreventie, terugkeer en follow-up

Wat als je als bedrijf de medewerker die uitgevallen is door stress of burn-out alle kansen willen geven
om terug de draad op te pikken binnen het bedrijf?

individuele coaching van de leidinggevende, het team & de medewerker om na een uitval door stress of burn-out
de draad weer samen op te nemen

 

Graag antwoord ik u op alle vragen rond stress en burn-out en de concrete aanpak binnen uw bedrijf.

contacteer mij

4. Leiderschapscoach

WORD DE LEIDER DIE JE ZELF WIL ZIJN!
In one-on-one coaching analyseren we de rollen die je hebt en de leiderschap skills die je inzet.
Waar nodig scherpen we je leiderschapsvaardigheden aan.
We brengen de context (en) waarbinnen je leiding geeft in kaart en we bekijken de leiderschap skills die je inzet in de verschillende contexten. We passen aan waar nodig.

Als leidinggevende vind je bij je coach ondersteuning.
Als coach ben ik je persoonlijke externe sparring partner voor de aanpak van concrete cases op de werkvloer die tijdens de one-on-one coaching in vertrouwen behandeld worden.

Thema’s waarmee je concreet aan de slag gaat tijdens de coaching & in concrete cases:

- Communicatie
- Feedback
- Rolduidelijkheid
- Stressbeheersing
- Conflicthantering
- Grenzen stellen
- Verantwoordelijkheid opnemen & afgrenzen
- Aandachtsmanagement
- Plannen
- Digital detox
- Delegeren
- Durven beslissingen nemen
- Veerkracht opbouwen
- Zelfbeeld ondersteunen
- Je 'plek' innemen
- Balans privé-werk
- Inspireren en motiveren van jezelf en je team

Je bent de leider die je zelf wil zijn!

contacteer mij

5. Transitie Coach

Verandering maakt deel uit van het leven.

Meerdere keren per week gaan we door verandering en passen we ons aan in positieve zin.
Dit veranderingstraject geeft ons energie, moed en brengt ons in beweging.

Maar wat als dé verandering in je privé - of professioneel leven als een muur op je afkomt en je de verandering ervaart als een onoverbrugbare kloof. Wat als je de verandering(en) niet hebt zien aankomen of niet kon zien aankomen en je er ineens midden in staat?

(*) lees Life Changing Events

Verandering heeft heel vaak te maken met het feit dat je moet afscheid nemen van iemand of iets.
Bij dit afscheid en verlies heb je emoties te verwerken. Je bent werkelijk in ‘rouw’. Soms heb je enkel negatieve gedachten, verlies je je energie, je focus verdwijnt als sneeuw voor de zon en je moed zakt in je schoenen.
Je denkt alleen in problemen. Je komt in een tunnelvisie vast te zitten. Mogelijks vlucht je weg, wat je nog meer tegen de muur doet lopen. Je komt tot stilstand.

Dit is steeds een teken dat er iets zal veranderen. Iets of iemand moet je terug in beweging krijgen. Als transitiecoach begeleid ik je doorheen je traject.
Omgaan met verandering gaat niet vanzelf.
Verandering is het eindpunt van een heel transitietraject.

Soms wordt dit transitietraject voorafgegaan of doorkruist door een rouwproces.

Hieronder de rouwverwerkingscurve van Elisabeth Kübler – Ross te vergelijken met de veranderingscurve er onder.

Screen Shot 2020-03-04 at 11.46.41

De veranderingscurve

Screen-Shot-2020-03-04-at-11.46.54

Monika De Crem loodst je doorheen je transitietraject.

Het transitietraject is een bewustwordingsproces, dat intensief en verrijkend is voor jou. Het vraagt de ingesteldheid om te willen werken aan jezelf. Het vraagt ook de moed om vertrouwde reactiepatronen kritisch te bekijken en open te staan voor alternatieven.
Het vraagt ook mildheid naar jezelf, de ander en de situatie toe.
Elke weerstand die je overwint maakt je sterker.

Monika De Crem zet doorheen jouw traject de empathie, mildheid, erkenning & expertise in die jij nodig hebt.

Wat levert coaching door Monika je op?

- je leert mild te zijn tegenover jezelf, de ander & de situatie
- je wordt je bewust van wat er speelt bij jou
- je plugt terug in bij jezelf en je komt tot zelfinzicht
- je hebt controle herwonnen over je emoties, gevoelens & gedachten
- je hebt een heldere blik & ziet meerdere perspectieven
- je denkt in kansen, opties en mogelijkheden
- je overwint weerstanden en elke overwinning maakt je sterker
- je groeit ‘doorheen’ de verandering
- je bent terug mentaal en fysiek veerkrachtig & energiek
- je hebt terug de moed en de ‘goesting’ om verder te gaan 

Kortom: je bent weer in beweging!

contacteer mij

(*) Life Changing Events

Mensen zijn zich vaak niet bewust van hoe het komt dat ze nu precies met een bepaalde verandering het zo moeilijk hebben. Vroeger lukt het wel en nu niet meer? Wat gebeurt er met mij?

Soms kan dit gebeuren door heel intense veranderingen zoals dood van partner of kind of familielid, echtscheiding, ernstige ziekte, … Dit zijn voorbeelden van life changing events (dit zijn ingrijpende gebeurtenissen die je leven veranderen) die zwaar doorwegen volgens de lijst van Holmes & Rake. Deze lijst brengt een overzicht van de  ‘Life changing events’ en de impact die ze hebben op het leven. (zie lijst van Holmes & Rake voor overzicht impact ‘Life changing events’ )

Soms kan dit gebeuren door de opeenstapeling van kleinere, doch ook zeer intense life changing events die doordat ze zich samen voordoen het afgelopen jaar of afgelopen anderhalf jaar zwaarder doorwegen heel zwaar doorwegen (vb. echtgenoot stopt of start met werken (26) en verandering van verantwoordelijkheid op het werk (29) en   kind dat huis uitgaat (29)  dus samen (84)) dan één heel intense verandering (vb echtscheiding (73)).

Overzichtlijst van Holmes & Rahe

(bron: toolshero.nl)

Screen-Shot-2020-03-04-at-14.54.01

6. Loopbaan coach

WAT KAN THE COACHING LOOP OP DIT VLAK VOOR U BETEKENEN?

MONIKA DE CREM – jouw loopbaancoach 
Ik ben erkend loopbaanbegeleider en gemachtigd om loopbaan coaching te geven via het systeem van de  VDAB.
Alle informatie over loopbaancoaching en loopbaancheques kan je vinden op de website van de VDAB door op deze link te klikken www.VDAB.be/loopbaanbegeleiding

loopbaanchequeVDAB

Hiervoor werk ik als coach samen met :
- Better Minds Coaching – alle informatie – klik op deze link https://bettermindscoaching.com/loopbaanbegeleiding/

better minds coaching logo

- Training & Coaching Square – alle informatie – klik op deze link
https://www.trainingcoachingsquare.be/coaching/trajecten/loopbaancoach

TCS_Logo_Groen

7. Senior consultant HR & Management

WAT KAN THE COACHING LOOP OP DIT VLAK VOOR U BETEKENEN?

Monika De Crem consulteert, coacht en denkt samen na over
uw training -  en coachingsprogramma's binnen uw bedrijf.
Dit resulteert in een eenvoudig strategisch plan rond ontwikkeling, training en coaching.

KEEP IT SIMPLE

Volgende vragen worden gesteld, beantwoord en via eenvoudige acties geïmplementeerd in uw bedrijf:

Wat is de gewenste outcome van het bedrijf?
Welke is het gewenst effect van het bedrijf op vlak van training en coaching?
Wat motiveert het bedrijf om training en coaching in te zetten?
Hoe is de situatie op vandaag?
Welke hulpbronnen zijn er al aanwezig en welke zijn er nog nodig?
Welke zijn de obstructies, valkuilen en blokkages?
Welke is de impact van de trainingen en coaching op de medewerkers én op het bedrijf?

IMPLEMENTATIE VAN HET ACTIEPLAN

Graag antwoord ik u op alle vragen en de concrete implementatie van uw strategisch plan binnen uw bedrijf.

contacteer mij

8. Insights Discovery - Persoonlijkheidprofielen

WAT KAN THE COACHING LOOP OP DIT VLAK VOOR U BETEKENEN?

Monika De Crem is licentiehouder en geaccrediteerd trainer en heeft alle kwalificaties om
het Discovery systeem en de Discovery Persoonlijkheidsprofielen te gebruiken
als onderdeel van al uw trainings- en ontwikkelingsprogramma’s.

Bekijk video

Voor alle informatie ga nu kijken op de schitterende website van Insights Discovery

Bezoek website

Laat mensen het allerbeste uit zichzelf halen door hun zelfinzicht te verbeteren.
Leer ze onderlinge verschillen te waarderen en benutten en creëer een werkomgeving
waar innovatie, creativiteit en productiviteit alle ruimte krijgen.

screen-shot-2017-07-08-at-17-53-36

Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met
een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen.
Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid.
De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf.

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst.
Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

discovery

Insights Discovery onderscheidt zich doordat de eenvoud en het gebruikersgemak hand in hand gaan
met praktische toepasbaarheid, diepgang en validiteit.

Via Monika De Crem krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Hoe laat ik een Insights Discovery persoonlijheidsprofiel voor mezelf of voor een team of voor het bedrijf opmaken?
Hoe kan ik verschillende soorten teams effectiever laten samenwerken en hun prestatieniveau naar een (nog) hoger niveau tillen?
Hoe kan ik nieuwe vormen van leiderschap ontwikkelen bij mijn mensen?
Wat kan ik doen om talent te ontwikkelen en getalenteerde mensen binnen te houden?
Hoe krijg en houd ik mensen aan boord tijdens een verandertraject?
Hoe kunnen we onderlinge (cultuur)verschillen integreren en benutten?
Hoe voorkom ik dat mensen omvallen of afhaken?

Graag antwoord ik op al uw vragen en begeleid ik de concrete implementatie van Insights Discovery binnen uw bedrijf.

contacteer mij

FACTSHEET INSIGHTS DISCOVERY (PDF)

BEKIJK HET VOORBEELDPROFIEL (PDF)